fredag 20 februari 2009

Born to be wild


Jag behövde bara gränsla vespan för att signaturmelodin från ”Easy Rider” skulle börja ringa i öronen. Så med min virtuella stereo på full volym, cruisades det längs Phukets västkust, ända till vi hittade cable parken. Där kunde jag stänga av musiken, kitta upp mig i en kiteliknande outfit, för att sedan ramla runt i ständiga försök att bemästra parkens kickers och slajders.

Inga kommentarer: