måndag 9 juni 2008

Varningstext för flip-flops

Som en av världens mest erfarna flip-flopflanörer måste jag omedelbums komma in och rätta ut några frågetecken. Allting är farligt när man inte behärskar det till fullo. När amerikanska forskare varnar för flips flops, är det för att de inte behärskar redskapet alls. För att kunna bära flip-flops måste man vara ruskigt avslappnad, aldrig vara stressad och gå mycket långsamt. Föräldrar bör till exempel på ett tidigt stadium lära barnen att dra benen efter sig.

Alla amerikanska prylar med någon form av extremt innehåll brukar ju ha en varningstext. Den här har jag klistrat på mina flip-flops så att ingen obehörig flanör skulle råka ta fel och skada sig:

VARNING! Flip-flops är ett slackerattribut och bör således endast bäras av slackerproffs. Har du den minsta känning till stress eller om du känner att du skulle vilja prestera något, bör omedelbart byta till ett mer prestationsinriktat skodon som sång-och-dans-skor eller pumps.
.

Inga kommentarer: