torsdag 16 augusti 2007

Fråga kitesurfinginstruktören II

Min första elev, Sara, mailade och behövde tips:

"Just nu kämpar jag med att kunna ta höjd Tips från er välkomnas."

För att ta höjd handlar det egentligen bara om var man riktar brädan. Den måste riktas upp mot vinden och för att det ska bli lättare måste man trycka ner den bakre hälen och kanta brädan. Det blir lättare att få ner kraft i brädan om man skjuter fram höfterna, och för att det ska gå bra måste man tänka på hur man har skotat draken.

Så för att ta det hela i rätt ordning. Börja med att ställa in sweetspot så att draken flyger bra ungefär 15-30 cm ovanför chickenloop. När du sedan kör tänker du på att skjuta fram höfterna men också att vrida upp höfterna över och förbi åkriktningen. Nu har du en bra position för att få ner kraften från draken ner till brädan och samtidigt få rätt riktning på brädan. Fortsätt att åka och pressa ner den bakre hälen kraftigt i vattnet. Du måste tänka på att hitta en balans av fart och riktning. Styr du upp för mycket mot vinden kommer du att tappa all fart.

Skulle du vara lite överpowrad och ha sweetspot längre bort än låt säga 30 cm från chickeloop, kan du prova att släppa den nedre handen och bara köra med en hand. Det gör att du får längre räckvidd i armarna och därför kan balansera draken längre från dig.

Nu är det bara att testa. Lycka till!


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: